logo_euea logo_confh
УКРАЇНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАЙБУТНЄ: ШЛЯХ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЧИ ПОДОВЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ?

Договір про Енергетичне Співтовариство, до якого Україна приєдналася у лютому 2011 року, створює чіткі правові рамки, в межах яких Україна та інші сторони Договору ратифікують відповідні норми законодавства ЄС, для того щоб забезпечити збалансовані умови для більших інвестицій, підвищеної енергетичної безпеки та покращення конкурентного середовища як ключового економічного чинника. “Досягнення цілей Договору передбачає активну участь не тільки державних органів влади, які мають основні повноваження для забезпечення реформ – особливо Уряд та Регулятор енергетичного ринку; але й вимагає чіткого розуміння та відповідного залучення всіх інших ключових зацікавлених сторін, наприклад бізнес спільноти, соціальних партнерів, неурядових організацій, ЗМІ тощо. Прозорість, в цьому плані, є вирішальним фактором, врешті решт саме реформи в енергетичному секторі впливають у довготривалій перспективі на щоденне життя всіх громадян. І я дуже радий, що наше спілкування з українським урядом, представлене Міністром Ю. А. Бойком, а також іншими зацікавленими сторонами – повністю підтримує такий підхід», зазначив Славчо Нейков, директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства. 

 

Європейсько-Українське Енергетичне Агентство пропонує Україні здійснити низку кроків, щоб стати активним членом на глобальному енергетичному ринку та наголошує на важливості просування прозорості та стандартів міжнародного законодавства. Ринки енергоефективності та відновлюваних джерел енергії безперечно вимагають особливої підтримки та уваги. Україні, поміж іншого, потрібно брати активну участь в Робочій групі з енергоефективності та відновлюваної енергетики; розробити комплексну систему стимулів для енергоефективності та відновлюваної енергетики в межах країни (зелені тарифи, спрощення процедури для отримання необхідних дозволів для будівництва електростанцій або надання можливості побудови малих станцій проходячи лише єдину процедуру реєстрації); громадський сектор повинен своїм прикладом підтримувати та керувати процесом впровадження заходів з енергоефективності щодо інших секторів кінцевого споживання. В середньостроковій перспективі, найвищий стандарт захисту споживачів та надання громадських послуг повинен бути забезпечений, наприклад через норми, що дозволяють споживачеві змінити постачальника протягом трьох тижнів; норми, що зобов’язують постачальника інформувати споживача та забезпечувати ефективну процедуру розгляду скарг.  І на завершення, в рамках Договору про Енергетичне Співтовариство Україна зобов’язана розділити структури, що відповідають за постачання та виробництво енергії у вертикально-інтегрованих підприємствах. Це необхідний крок для забезпечення прозорого енергетичного ринку. 

 

Продовжувати рухатись вперед до енергетичної прозорості та дотримуватися зобов’язань в рамках усіх відповідних міжнародних договорів, незалежно від будь яких внутрішньодержавних адміністративних реформ та політичних процесів є надзвичайно важливим для України. «Підтримання України на шляху до досягнення цієї мети є безперечно серед ключових пріоритетів Європейського-Українського Енергетичного Агентства. Ми й надалі зосереджуватимемо наші зусилля на донесенні кращих практик до України та заохочуватимемо плідний діалог між громадським суспільством, бізнесом та владою. Це є унікальною синергією для підтримки ринкових реформ.» - стверджує Олена Рибак, директор Європейсько-Українського Енергетичного Агентства.

 
 
                Генеральний Партнер

               

 

                Партнери
 

         

 

         

 

        

 

        

 

 

Доповідачі 2012

  • EnergyDay